Temel Nöroşirurji Kursları

Dönem 5, 3. Kurs

15-18 Aralık 2022

InnVista Hotels, Belek, Antalya

Nörovasküler Cerrahi, Fonksiyonel Cerrahi (Ağrı)

Hidrosefali, Enfeksiyon