Önsöz

 

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Araştırma Görevlileri, 

 

Türk Nöroşirurji Derneği 2000 yılından bu yana genç meslektaşlarımız ve araştırma görevlilerinin eğitimleri ve mesleki gelişimlerine yönelik Temel Nöroşirurji Kursları’nı düzenlemektedir. Her dönem 4 kursu içermektedir. Bu kurslar, yılda 1 kez düzenlenmekte ve bu dönem boyunca, seçilmiş olan nöroşirürji alanı ile ilgili çeşitli konular detaylı incelenmektedir. Bu kurslar, nöroşirürji araştırma görevlisi olarak 3 yılını doldurmuş veya nöroşirurji uzmanlığı sürecinin ilk 5 yılı içinde olan meslektaşlarımıza yöneliktir. 

Bu yılki Temel Nöroşirürji Kursları 5. Dönem, 4.Kursu 27-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Sherwood Exclusive Otel, Lara, Antalya’da yapılacaktır. Kursun konu başlıkları “Omurga-Omurilik Cerrahisi, Deformite, Yaşlanan Omurga, Dejeneratif Hastalıklar, Sorunlar, Doğumsal Omurga-Omurilik Anomalileri, Epilepsi, Periferik Sinir ve Hukuk” tur. Kurslar, genç meslektaşlarımızın sürece daha çok katılımlarını sağlamak ve dolayısıyla öğrenmelerini daha etkin kılmak amacıyla interaktif eğitim yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Kursta ders programları haricinde düzenlenen paneller ile anlatılan konularda daha detaylı ve interaktif eğitim ortamı sağlanmaktadır. Ayrıca yemekler ve kahve aralarında da kursiyerlerle öğretim üyelerinin bir arada olması sağlanarak öğretim üyelerinin mesleki deneyimlerini aktarmaları, bir yandan da dersler sırasında konuşulamayan konuları tartışmaları öngörülmüştür. 

Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kursları, yıllar içinde nöroşirurji disiplininde çalışan genç hekimler için vazgeçilmez bir kaynak haline gelmiştir. Kurslar, ayrıca genç meslektaşlarımızın birbirleriyle tanışarak ülke içi bir meslek ağı oluşturmalarına ve deneyimlerini paylaşmalarına da olanak sağlamaktadır. Öğretim üyelerinin özellikle klasik kanıtlanmış ve kabul edilmiş bilgileri öğrencilere sunmalarının, kursun tanımlanan amaçlarına ulaşması için çok önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Nitekim, bu bağlamda, her oturumun sonunda öğrenciler, konuyla ilgili temel sorularla ve interaktif olarak sınanmakta ve geri bildirimleri de interaktif olarak alınmaktadır. Ayrıca kurs sonunda dijital ortamda bir final sınavı uygulaması da yapılmaktadır. 

Temel Nöroşirurji Kursları ilk düzenlendiği tarihten bu yana çok ilgi görmektedir. Yıllar içinde artan araştırma görevlisi sayısı nedeniyle bu ilgi daha da yoğun hale gelmiş ve daha önceleri tek salonda 70 kişi ile yapılan kurslarla, kursiyer olmak için yedekte bekleyen kişi sayısını azaltmak mümkün olmamıştır. Buna yönelik olarak Türk Nöroşirurji Derneği Yönetim Kurulu aldığı bir kararla Temel Nöroşirurji Kursları’nın kursiyer sayısını artırma kararı almıştır. Bu yıldan itibaren kursiyer sayısı 160’a yükseltilecek ve kurslar aynı tarihte 80 kişilik 2 ayrı salonda yapılacaktır. Kurslara olan talebe göre gerekirse kurs sayısı da artırılabilecektir. Ayrıca derneğimiz yönetim kurulu son yıllardaki ekonomik koşullar nedeniyle Türk Nöroşirurji Derneği’nin mali durumunu korumak amacıyla Temel Nöroşirurji Kursları ve benzeri kurslara katılan kursiyerlerin konaklama giderlerinin kendilerince karşılanmasını da kararlaştırmıştır. Bu karar doğrultusunda bu kurstan itibaren kursiyerlerimiz, konaklama gideri ödemelerini kendileri yapacaklardır. 

Kursların bugüne kadar gelen sürecinde yoğun emek harcanmış ve büyük akademik destek sağlanmıştır. Bu nedenle Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kursları’nın kuruluşu ve bugünlere gelişini sağlayan tüm başkanlarına, düzenleme kurullarına ve katkı sağlayan tüm öğretim üyelerine, kursların 23 yıldır yapılmasını sağlayan önceki ve şu andaki Türk Nöroşirurji Derneği Yönetim Kurullarına da temel eğitime sağladıkları büyük katkı için teşekkür ediyoruz. Bu dönemki kursların yürütülmesini beraber yaptığımız başkan ve düzenleme kurulu olarak her kursun nöroşirurjide temel eğitimin daha iyiye yol almasına katkı sağladığına inanıyoruz. Tüm öğretim üyelerimiz ve kursiyerlerimizle Antalya’da buluşmak dileğiyle… 

Saygılarımızla... 

 

Başkan 

Prof.Dr.Hakan Sabuncuoğlu 

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri (Alfabetik Sırayla)

Prof.Dr.M.Kemal Hamamcıoğlu 

Doç.Dr.Necati Kaplan 

Prof.Dr.Atilla Kazancı 

Doç.Dr.Selçuk Özdoğan 

Doç.Dr.C.Kaan Yaltırık 

Prof.Dr.M.Emre Yaman